Česky

 

PŘENOSOVÁ SÍŤ

MDACI poskytuje investice do přenosu elektřiny (NN, SN, VN a VVN) a vedlejších přínosů pro životní prostředí.

 

DISTRIBUČNÍ SÍŤ

MDACI nabízí inteligentní sítě vysokého, středního a nízkého napětí, jejichž cílem je aktualizovat celosvětovou distribuční soustavu elektřiny přidáním komunikačních...

 

ROZVODNY

MDACI nabízí pokročilé rozvodny (přenosové rozvodny, distribuční rozvodny, sběrné rozvodny a další) spolu se sofistikovaným...

 

KONTROLNÍ CENTRA

Zaměření MDACI na systém řízení kvality elektřiny je založen na integrování Kontrolního centra (řešení automatizace)...

 

VÝROBA ELEKTŘINY

MDACI rovněž poskytuje investice do vlastního kapitálu, obdobně nazývané vlastní kapitálový příspěvek, až do výše 85% z celkového...

 

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

MDACI nabízí širokou škálu pokročilého vzdělávacího programu pro mládež - schéma rozvoje mládeže - umožňující mladým získat...

 

TECHNOLOGIE

MDACI vyvinula rozsáhlý trh v Africe, Asii, na Blízkém východě a v jižní Americe pro dodávky pokročilých a sofistikovaných technologií...

 

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

MDACI poskytuje pokročilé dopravní systémy skládající se z pozemních (autobusy, vlaky atd.), vzdušných (vrtulníky, letadla atd.)...

 
Copyright Notice © 2011 MDA Capital Invest, a.s. All rights reserved.